Tulevaisuuden puolesta -tapahtuma

”Tapahtuman avasi Nuorten Agenda2030 -ryhmän puhenjohtaja Matias Mäkiranta, sen jälkeen oli kansanedustaja Aila Paloniemen puheenvuoro. Tutkija Juha Kaskinen kertoi indikaattorin suunnittelusta Skypen kautta ja dokumentaristi John Webster avasi viestinnän keinoja kestävä kehitys -keskustelussa. Nuorten dialogeissa Iiris Suomela ja Antti Grönlund keskustelivat sosiaalisesta kestävästä kehityksestä, Rasmus Karell ja ja Emmi Venäläinen ilmastonmuutoksesta. Tämän jälkeen jakauduttiin kahteen ryhmään, joista toinen käsitteli kestävän kehityken indikaattoria ja toinen viestintää ja kestävää kehitystä. ”

Kannanotto Agenda 2030 -palautekeskusteluun: Tulevaisuus tarvitsee oman valtuutetun

”Esitämme, että Suomeen perustetaan tulevien sukupolvien valtuutetun tehtävä. Valtuutettu arvioi ja edistää tulevien sukupolvien oikeuksien toteutumista ja valvoo, että päätöksenteossa huomioidaan myös vielä syntymättömien ihmisten hyvinvointi. Tulevien sukupolvien valtuutettu seuraa, että päätöksenteon pitkän aikavälin vaikutukset ovat oikeudenmukaisia myös heille, jotka eivät niihin vielä voi vaikuttaa. Ilman valtuutettua tulevat sukupolvet on liian helppo sivuuttaa.”

Share This