Nykyisten sukupolvien vastuulla on, että päätöksenteko huomioi myös tulevat sukupolvet. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät maailmaan, joka on oikeudenmukainen ja kestävä niin meille kuin tuleville sukupolville. Tämän päivän päätökset eivät vaikuta vain meihin, vaan kymmenien ja satojen vuosien päähän.

Globaalia ja suomalaista kehitystä kuitenkin uhkaavat sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen, ilmastonmuutos sekä epätasa-arvo. Lyhytnäköisen politiikan hinnan maksavat tulevat sukupolvet.

Esitämme, että Suomeen perustetaan tulevien sukupolvien valtuutetun tehtävä. Valtuutettu arvioi ja edistää tulevien sukupolvien oikeuksien toteutumista ja valvoo, että päätöksenteossa huomioidaan myös vielä syntymättömien ihmisten hyvinvointi. Tulevien sukupolvien valtuutettu seuraa, että päätöksenteon pitkän aikavälin vaikutukset ovat oikeudenmukaisia myös heille, jotka eivät niihin vielä voi vaikuttaa. Ilman valtuutettua tulevat sukupolvet on liian helppo sivuuttaa.

Eduskunta käy keskiviikkona 13.9. palautekeskustelua valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta, Agenda2030:sta. Tulevaisuusvaliokunnan mietintöä tai siihen annettuja lausuntoja varten ei ole kuultu nuoria eikä mietinnössä näy riittävästi tulevien sukupolvien oikeudet.

Meidän on määrätietoisesti tehtävä töitä sen eteen, että tulevien sukupolvien Suomi on elinvoimainen. Siksi ylisukupolvisen osallisuuden ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tulee olla kiinteä osa päätöksentekoa.

Nuorisolaki takaa, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Sama oikeus on ulotettava myös tuleville sukupolville.

Tulevaisuusajattelu on siirrettävä suuntaan, jossa hyvän elämän takaaminen myös tuleville sukupolville ei ole vain kestävyyttä kuvaava lupaus vaan konkreettinen teko. Suomalainen päätöksenteko tarvitsee lisää sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ajattelua ja sitä valvomaan tarvitaan asiantuntija – tulevien sukupolvien valtuutettu.

 

Matias Mäkiranta, lukiolainen
Kuura Janhunen, lukiolainen

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä

Julkaistu 13.9.2017 ryhmän Facebook-sivuilla

Share This