Seitsemästä ryhmän agentista koostuva iskuryhmämme vieraili tammikuun toisella viikolla Kööpenhaminassa. Tutustuimme tahoihin, jotka työskentelevät kestävän kehityksen ja nuorten oikeuksien edistämiseksi.

Lensimme Tanskaan torstaina 10.1 ja ensimmäisenä suuntasimme YK-kylään, joka on yhdeksän eri YK:n alaisen toimijan yhteinen kampus. Kylä muodostuu kahdesta rakennuksesta, tähteä muistuttavasta toimistorakennuksesta sekä UNICEF:n varastorakennuksesta, joka on yksi maailman suurimmista humanitaarisista varastoista. Molemmat rakennuksista ovat erittäin moderneja. Varasto on hyvin pitkälle automatisoitu, ja toimistorakennuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi jätevedet otetaan talteen rakennuksen katolta ja ikkunoissa on suojat, jotka avautuvat ja sulkeutuvat auringonvalon mukaan.

YK-kylässä vierailimme UNOPS:n toimistolla.

YK-kylässä kuulimme tarkemmin UNOPS:sta (United Nations Office for Project Services). UNOPS on YK:n alainen järjestö, joka auttaa yhteistyökumppaneitaan toteuttamaan monenlaisia humanitäärisiä projekteja. UNOPS eroaa muista YK:n osista sillä, että se ei saa ollenkaan rahoitusta jäsenmaksujen kautta, vaan rahoittaa toimintansa itsenäisesti.

Perjantaina aamu alkoi aikaisin, sillä meillä oli tapaaminen DUF:n (Dansk Ungdoms Fællesråd, joka vastaa Suomen Allianssia) toimistolla jo kello kahdeksan. Aamun aikatauluja ei helpottanut, että hostellissamme oli kuutta henkeä kohden vain yksi vessa. Olimme kuitenkin ajoissa ja perille päästyämme meidät otti vastaan DUF:n henkilökunnan lisäksi Tanskan nuorisodelegaatit. Saimme kuulla DUF:n työstä kestävän kehityksen eteen. He ovat esimerkiksi lanseeranneet 17 Agenda2030-tavoitteen lisäksi vielä yhden lisää: nuorten osallistamisen tavoitteen! Keskustelimme siitä, kuinka nuoret saataisiin paremmin mukaan päätöksentekoon. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla, että Tanskassa ollaan perustamassa nuorten ilmastopaneelia, huikeaa! Odotamme innolla, kuinka kyseisen ryhmän toiminta lähtee käyntiin. Paneelia ajatellen DUF:laiset olivat kiinnostuneita kuulemaan esimerkiksi Nuorten Agenda2030 -ryhmämme järjestämästä ilmastokokouksesta, joka on maaliskuussa.

Perjantaina aamu alkoi aikaisin paikallisen Allianssin eli DUF:n toimistolla
Paikallisen Allianssin eli DUF:n luona!

Kolmas ja viimeinen vierailu oli Pohjoismaiseen ministerineuvostoon perjantaina iltapäivällä. Se on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin, joka rahoittaa monia kestävän kehityksen projekteja. Esimerkiksi Sukupolvi 2030 -ohjelman tavoitteena on vahvistaa Agenda2030-ohjelman toteuttamista Pohjoismaisessa yhteistyössä.

Pääsimme kertomaan ryhmämme toiminnasta jokaisella vierailulla, ja vastaanotto oli kaikkialla erittäin positiivinen. Ryhmämme herättää selkeästi kiinnostusta myös ulkomailla, mikä ei toisaalta ole ihme, onhan tämä edistyksellinen tapa saada nuorten ääni paremmin kuuluviin.

Share This