Uusi Nuorten Agenda 2030-ryhmä on valittu. Näillä sivuilla julkaistaan myöhemmin kaikkien agenttien esittelyt

Määräajassa hakemuksia ryhmään tuli 39. Uusi ryhmä on pyritty koostamaan mahdollisimman tasaisesti huomioiden hakijoiden kokemus, motivaatio, maantieteellinen ja sukupuolten välinen edustavuus sekä taustaorganisaatioiden tasapuolisuus. Noin kolmasosa ryhmäläisistä on jatkavia ja kaksi kolmasosaa uusia. 

Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea sekä osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä.

Allianssin hallitus valitsi ryhmälle kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. 

 

Laura Hildén / Puheenjohtaja

Olen 25-vuotias ja asustelen nykyään Helsingissä. Innostun erityisesti ilmastoteoista, yritysvastuusta, oikeudenmukaisuudesta ja politiikasta. Opintotaustani koostuu kansainvälisestä politiikasta ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Yritän muuttaa maailmaa paremmaksi myös päivätyössäni vaikuttamisen konsultoinnin ja yhteiskunnallisen analyysin parissa. Uskon dialogiin ja empatiaan maailmaa muuttavina voimina. 

 

Sofia Savonen / Puheenjohtaja

Olen  24-vuotias Loimaalta lähtöisin oleva politiikan ja kansainvälisten suhteiden opiskelija Aberdeenin yliopistossa, Skotlannissa. Minulle ovat tärkeitä erityisesti ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä nuorten osallisuuteen liittyvät kysymykset. Jotta kestävää kehitystä voidaan toteuttaa, on kaikkien oltava siinä mukana – niin Suomessa kuin globaalisti.

Twitter @SofiaSavonen

Lauri Hietanen

Olen Lauri Hietanen, 16-vuotias opiskelija ja käyn Etelä-Tapiolan lukiota. Käyn koulua, mutta olen myös koko ikäni asunut Espoossa – Euroopan kestävimmässä kaupungissa. Tieni ryhmään kulki nuorisovaltuuston kautta ja juuri siellä kiinnostuin kestävän kehityksen maailmasta. Nuorisovaltuusto onkin minulle yhä tärkeä tapa tasapainottaa opiskelujani jollain minua kiinnostavalla. Kestävässä kehityksessä ja Agenda 2030:ssä minua erityisesti kiehtoo sen kokonaisvaltainen näkökulma maailmaan. Minulle tärkeää yhteiskunnan ja maailman kehittäminen kokonaisuutena. Huomioiden niin taloudelliset -, ekologiset – ja kulttuurillissosiaaliset realiteetit. Henkilökohtaisena tavoitteenani ryhmässä minulla on saada aikaan myös pitkän tähtäimen kestävää kehitystä, tottakai tehdä kaikkeni SDG:eiden toteutumiseksi sekä luoda parempaa Suomea ja maailmaa – yhdessä muiden nuorten kanssa.

Jalo Mikko

Olen 24-vuotias biologian opiskelija Helsingistä. Olen myös partiolainen ja kiinnostunut siitä, miten nuoret voisivat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Agenda2030 takaa kaikille ihmisille hyvän elämän, mutta tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan meitä kaikki – myös lapsia ja nuoria. Minulle tärkeimpiä tavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Sonja Karppanen

Olen 26-vuotias ja opiskelen omia kiinnostuksen kohteita, strategiaa ja kansainvälistä liiketoimintaa, kansainvälisessä ’International Business and Entrepreneurship’ – kauppatieteiden maisteriohjelmassa Jyväskylässä. Mun pohjimmainen intohimo on tehdä tästä maailmasta teko kerrallaan parempi paikka kaikille, mukaan lukien meidän planeetallemme, oli sitten puhe ilmastoteoista, kestävästä infrastruktuurista ja innovaatioista, yhteistyön rakentamisesta tai henkilökohtaisista kulutusvalinnoista. Toivon, että meidän ryhmämme voi innostaa kaikkia nuoria hyödyntämään omia vaikutusmahdollisuuksiaan sekä inspiroida yrityksiä, kuntia ja hallitusta viemään meitä kohti ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.

Instagram ja Twitter @sonjascurls

Laakso Roosa

Olen 21-vuotias kansainvälisten kauppatieteiden opiskelija Mikkelistä. Opiskelujeni myötä uskon vahvasti, että ekonomiaa ei ole olemassa ilman ekologiaa. Siksi haluan olla osaltani mukana Nuorten Agendassa kirittämässä hallitusta ja yrityksiä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kestävän kehityksen teemoista minua puhuttavat erityisesti vastuullinen kuluttaminen, edullinen ja puhdas energia sekä ilmastoteot.

Instagram @roosamariasofia & Twitter @laakso_roosa

Orna Ben Lulu

Olen 28-vuotias toimittaja ja valokuvaaja Tampereelta. Työskentelen päätoimittajana Uutisraivaaja-palkinnon voittaneessa RARE-mediassa,  joka tuottaa journalistisia sisältöjä siellä missä nuoret kuluttavat mediaa. Tavoitteeni on tuottaa mahdollisimman paljon sisältöjä kestävän kehityksen teemoista ja tätä kautta innostaa nuoria tavoitteiden äärelle. Tähän pyrin myös Nuorten Agenda2030-ryhmän jäsenenä. Minulle kaikki teemat ovat tärkeitä, mutta koen itselleni erityisen tärkeiksi eriarvoisuuden vähentämisen, ilmastoteot, yhteistyön ja kumppanuuden. 

IG: @ornabenlulu 


Masur Marii-Helen

Olen juuri unelmakoulussani Tampereella aloittanut 16-vuotias aurinkoinen lukiolainen ja järjestöaktiivi. Vapaa-aikani vietän järjestöjen lisäksi kirjojen, teen ja kaikkien upeiden ihmisten kanssa, joista voin joka päivä inspiroitua tekemään parempia valintoja ja tavoittelemaan unelmiani. Toivon, että myös minä voin inspiroida ihmisiä ympärilläni. Kestävän kehityksen teemoista erityisesti koulutus, tasa-arvo ja osallisuus ovat minulle erittäin tärkeitä.

Instagram @mariiheleeen


 Sara Nyman

Olen 20-vuotias politiikan tutkimuksen opiskelija Turusta. Agenda2030-tavoitteista erityisesti sydäntäni lähellä ovat ilmastoteot, hyvä koulutus ja sukupuolten tasa-arvo. Olen toiminut mm. nuorten ilmastodelegaattiina ja näenkin elinkelpoisen planeetan turvaamisen tämän hetken politiikan tärkeimpänä tehtävänä, näin edistetään myös kaikkien muiden tavoitteiden toteutumista. Ne päätökset, jotka nyt tehdään tulevaisuutta varten, ovat myöhemmin meidän nykyhetkemme!

Instagram @bysaramaria  & Twitter @nymannsara

Kalle Pyky

Olen 19-vuotias ylioppilas Oulusta. Kiinnostukseni kestävään kehitykseen heräsi nuorten Ilmastohuippukokouksessa ja minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat mm. osallisuus ja pohjoisuus. Tuon ryhmään pohjoista näkemystä pohjoisimpana jäsenenä. Minulle erityisen tärkeää on edistää ihmisten kuulemista ja osallistamista näiden tärkeiden teemojen äärellä. 

IG: @kallepyky Twitter: @kallepyky


Jonna Rönn

Olen Jonna Rönn, 18-vuotias pian lukiosta valmistuva nuori Espoosta. Tasa-arvoinen koulutus, oikeudenmukaisuus sekä yhteiskuntarakenteet kiinnostavat minua erityisesti. Tavoitteeni on suunnata yliopistoon syventymään vastaaviin aiheisiin. Nuorten Agenda2030-ryhmä on upea mahdollisuus vaikuttaa ilmastoasioihin ja toivon, että pystyn samalla edistämään myös muiden nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. 

Instagram @jemilia01 & Twitter @jonna_ronn

Maria Karttunen

Olen 25-vuotias ja viimeistelen ympäristöpolitiikkaan & kestävään kuluttamiseen liittyviä opintojani poikkitieteellisessä Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Toimin myös Suomen YK-nuorten hallituksessa kestävä kulutus -teeman toisena koordinaattorina. Kestävän kehityksen tavoitteista erityisesti vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto, ilmastoteot sekä eriarvoisuuden vähentäminen ovat lähellä sydäntäni. Uskon, että muutos kohti sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa lähtee kovaa vauhtia eteenpäin vain ottamalla kaikki mukaan tulevaisuuden tekemiseen.

Instagram @mariajjoh Twitter @MariaKarttunen

Muita jäseniämme ovat:


Yousif Mohamed Ibrahim Mohamed

Laurinen Elli

Lisäksi ryhmän nykyinen vt.puheenjohtaja Riina Pursiainen toimii mentorina ja valtioneuvoston yhteyshenkilönä ryhmälle ensi kaudella. Ryhmän kausi alkaa tammikuussa 2020 ja kestää puolitoista vuotta päättyen kesällä 2021.

Share This