“Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.”* Kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) viitoittavat tietä kohti tilaa, jossa ympäristö, ihmiset ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon.

Jotta tavoitteet saavutetaan, kaikkien tulee olla mukana edistämässä kestävää kehitystä. Aiheena kestävästä kehityksestä voi kuitenkin olla joskus vaikea keskustella. Mitä kaikkea kestävällä kehityksellä tarkoitetaan? Mikä minun roolini on? Miten minä voin edistää kestävyyttä? Mistä aloittaa?

Halusimme Suomen YK-nuorten, Nuorten Agenda 2030 -ryhmän ja Topaasian kanssa auttaa mahdollisimman monia keskustelemaan tästä tärkeästä – ja joskus vaikeasta – aiheesta. Lähdimme siis yhdessä Topaasian kanssa luomaan korttipakkaa kestävän kehityksen teemojen ympärille.

Korttipakan tarkoitus on tuoda kestävän kehityksen elementit mukaan keskusteluun. Monimutkaisista aiheista voi olla vaikeaa keskustella ja pakan tarkoitus on helpottaa keskustelun sanoittamista ja vähentää vastakkainasettelua. Sen avulla on mahdollista tunnistaa niin tärkeimpiä kehityskohtia kuin innostavimpia asioita kestävään kehitykseen liittyen. Se myös auttaa löytämään mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassa.

Kestävä kehitys jaetaan usein ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudellinen kestävyyteen ja nämä valittiin pakan teemoiksi. Neljänneksi teemaksi valittiin osallisuus ja yhteistyö, joita ilman kestävää kehitystä ei saavuteta. Teemojen alle valittiin toteamuksia, jotka toimivat keskustelussa ärsykkeinä. Toteamukset mietittiin niin, että ne tarjoaisivat monipuolisia näkökulmia teemoihin ja kannustavat keskustelemaan.

Pakka on tarkoitettu ihan kaikille, joilla on tarve ja halu keskustella kestävästä kehityksestä ja kuka tahansa voi käyttää sitä. Se toimii niin järjestöjen, yritysten kuin muidenkin yhteisöjen käytössä. Ohjeet tämän pakan käyttöönotolle löydät postauksen lopusta. 

Pakka avaa keskusteluyhteyden ja auttaa tunnistamaan kestävään kehitykseen liittyvät asiat, jotka ovat tärkeimpiä koko keskustelevalle porukalle. Se auttaa ymmärtämään toisten näkemyksiä ja löytämään ratkaisuja. Toivommekin, että pakan ääreen keskustelemaan löytää ihmisiä eri taustoilla ja näkemyksillä.

*”Mitä on kestävä kehitys?”, Ympäristöministeriö: https://ym.fi/mita-on-kestava-kehitys

Esimerkkejä Kestävän kehityksen pakan korteista

Topaasia pähkinänkuoressa

Topaasia on pelillinen keskustelutyökalu tärkeiden ja vaikeiden aiheiden käsittelyyn osallistavasti. Pelin tarkoituksena on tarjota kaikille pelaajille tila ja aika kertoa omia ajatuksiaan sekä keinot tuottaa toimintaa tulevaisuuteen.

Topaasia-sessiossa yksi henkilö toimii pelinvetäjänä ja muut osallistuvat sessioon pelaajina. Topaasia-pelisessio koostuu kolmesta vaiheesta, alustuksesta, pelaamisesta ja kiteytyksestä:

Alustusvaiheessa pelinvetäjä määrittää käsiteltävän aiheen (esim. kestävän kehityksen edistäminen) ja aiheen käsittelyyn valitaan sopiva pelipakka (tässä tapauksessa “Kestävä kehitys” -pakka.) Tämän jälkeen valitaan vielä näkökulmat, joiden kautta aihetta käsitellään (esim. edistävä tai haastavin).

Pelattaessa pelaajat osallistuvat puhelimella mukaan sessioon. Puhelinta käytetään korttien valitsemiseen ja äänestykseen. Pelin aikana keskustellaan pelaajien korttivalinnoista eri näkökulmiin liittyen, päästään kuulemaan muiden ajatuksia ja luomaan yhteistä ymmärrystä. Lopputuloksena pelisessiossa löydetään Topaasia-kortti, vaikuttavuudeltaan merkittävin asia, jota halutaan edistää.

Kiteytyksessä Topaasiaksi valittua korttia työstetään eteenpäin toimenpidesuunnitelmaksi. Kiteytyksen jälkeen kaikille pelaajille lähtee sähköpostiin dokumentaatio pelisessiosta.

Haluan pelata Kestävän kehityksen pelipakalla, miten otan sen käyttöön?


Kestävän kehityksen pelipakka tulee olemaan kaikille vapaassa käytössä veloituksetta. Näin saat pelin käyttöösi:

1) Mene osoitteeseen https://play.topaasia.com/trial ja täytä tiedot. Saat käyttöösi kahdeksi viikoksi Topaasian kaikki pelipakat ja voit järjestää pelisessioita rajattomasti.

 2) Kahden viikon kokeilun jälkeen voit päättää jatkatko Topaasian käyttöä Kestävän kehityksen -pakalla (edelleen veloituksetta).

Topaasian käyttäminen on helppoa ja käyttöönotto opastetaan lyhyellä videolla, jonka saat kokeilujakson aloitettuasi. Topaasian porukat voivat pitää myös opastettuja demosessioita ja käyttöönottoja, jos mietitte keskustelupelin käyttöä laajemmin tai isomman pelinvetäjäporukan voimin. Voit tutustua Kestävän kehityksen pakkaan Topaasian sivuilla.

Antoisia keskusteluhetkiä kestävän kehityksen parissa!

Teksti Maria Karttunen

Suomen YK-nuorten kestävän kulutuksen koordinaattori 2020

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen

Share This