Agentit

Nuorten Agenda 2030 -ryhmä perustettiin keväällä 2017 pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Toimikunta näki tarpeelliseksi lisätä nuorten osallistumista Agenda2030:n suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla, mikä johti ajatukseen tarjota toimintamahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: toimia kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistua näiden tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa.

 

Ryhmässä on tällä hetkellä 18 eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevaa jäsentä, jotka ovat iältään 17-28-vuotiaita. Suomalainen nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssi auttoi avoimella hakuprosessilla ryhmän jäsenten löytämisessä. Nuorten ryhmä on kutsuttu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin ministeriöissä, ja se osallistuu työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin. Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä.
Ryhmän ensimmäinen kausi oli 4/2017-4/2018, toinen kausi 3/2018-12/2019. Yli kolmasosa ensimmäisen kauden nuorista halusi jatkaa toiselle kaudelle. Alta löydät ryhmän jäsenten esittelyt.

 

SIIRI MÄKELÄ, 29, HELSINKI

SIIRI MÄKELÄ, 29, HELSINKI

PUHEENJOHTAJA

Olen ekonomi ja ympäristötieteiden maisteri. Opinnoissani olen perehtynyt erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikkaan, edunvalvontaan sekä kestävään liiketoimintaan. Lisäksi olen opiskellut yhteiskuntapolitiikkaa Helsingin yliopistossa. Siellä vaikutin muun muassa HYY:n ympäristövaliokunnassa, kehitysyhteistyövaliokunnassa ja ainejärjestömme hallituksessa. Ilmasto- ja talouspoliittisten kysymysten lisäksi ruoka on erityinen intohimoni. Rakastan sekä syödä että kokata, mutta myös tutkia ruokaketjuja ja työskennellä ruoka-aiheiden parissa. Toinen graduistani käsittelikin ruoantuotannon ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä työskentelen Suomen 4H-liitossa projektipäällikkönä kestävän ruoan parissa. Olen ruoan lisäksi hyvin kiinnostunut sukupuolten välisen tasa-arvon ja kestävän kehityksen suhteesta sekä vastuullisen tuotannon ja kulutuksen kysymyksistä. Nuorten Agenda2030 -ryhmämme tähän asti suurin saavutus oli nuorten ilmastokokouksen järjestäminen maaliskuussa 2019 ja nuorten yhteisen ilmastojulkilausuman julkaiseminen. Toivon, että nuorten ilmastokokouksesta tulee vuosittainen alusta, jonka kautta nuorten ääni saadaan vahvasti mukaan ilmastokeskusteluun.

Twitter: @simakela

SOKOREY MOHAMED, 19, LIEKSA

SOKOREY MOHAMED, 19, LIEKSA

VARAPUHEENJOHTAJA

Sokorey Mohamed, 19, Lieksasta. Opiskelen Lieksan lukiossa, jossa toimin myös opiskelijakunnan hallituksessa. Vaikutan Lieksan nuorisovaltuustossa, jossa toimin varapuheenjohtajana. Olen myös mukana Pohjois-Karjalan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa. Koulutuspolitiikkaan olen vaikuttanut Suomen lukiolaisten liitossa niin valtakunnan tasolla kuin Itä-Suomen alueellakin. pakolaistaustaisena rauha ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on minulle tärkeitä arvoja, joita haluan edistää nuorten agenda 2030-ryhmässä.Kestävän kehityksen tavoitteista minulle läheisempiä ovat myös nuorten osallisuus ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristökysymykset ovat myös lähellä sydäntäni.

Instagram: @sokorta2

RIINA PURSIAINEN, 26, HELSINKI

RIINA PURSIAINEN, 26, HELSINKI

VARAPUHEENJOHTAJA

Olen Riina Pursiainen, 26-vuotias Agenda2030 -innostuja. Tällä hetkellä työskentelen valtioneuvoston kansliassa kestävän kehityksen politiikan parissa. Itselle tärkeintä kestävän kehityksen tavoitetta kysyttäessä, on aina muistettava sanoa, että Agenda2030 on luonteeltaan holistinen ja kaikki tavoitteet ovat samanarvoisia. Nyt kun se on sanottu, nostaisin itselle rakkaimmiksi tavoitteiksi eriarvoisuuden poiston (10) ja veden ja sanitaation (6). Vuoden päästä Nuorten Agenda -ryhmä on vakiokalustoa Suomen kansallisessa toimeenpanossa, eikä kenellekään tule enää mieleenkään kyseenalaistaa nuorten mukana olemista. Otamme aktiivisesti kantaa Suomen toimintoihin emmekä pelkää esittää kriittisiäkin kannanottoja.

Twitter: @PursiainenRiina

 

 

SOFIA SAVONEN, 23, ABERDEEN

SOFIA SAVONEN, 23, ABERDEEN

VIESTINTÄVASTAAVA

Olen politiikan ja kansainvälisten suhteiden opiskelija Aberdeenin yliopistossa, Skotlannissa, mutta lähtöisin Loimaalta Varsinais-Suomesta. Olen aktiivinen niin Suomen Partiolaisissa kuin partion kansainvälisessä kattojärjestössä WOSMissa. Itselleni lähimpänä sydäntä olevat kestävän kehityksen tavoitteet koskevat eriarvoisuuden, epätasa-arvon sekä epäoikeudenmukaisuuden kitkemistä, ja näenkin ne eräinä tehokkaimmista tavoista edistää rauhaa. Minulle on tärkeää, että nuorten ääni kuullaan ja otetaan vakavasti kaikilla politiikan osa-alueilla, mutta erityisesti ilmastopolitiikassa

Twitter: @SofiaSavonen

 

 

 

NICO KÄRÄJÄOJA, 23, JYVÄSKYLÄ

NICO KÄRÄJÄOJA, 23, JYVÄSKYLÄ

VIESTINTÄVASTAAVA

Olen politiikan tutkimuksen maisterivaiheen opiskelija Jyväskylästä. Kotoisin olen kuitenkin pohjoisemmasta, Oulusta. Käytän suurimman osan ajastani lempiharrastukseeni eli järjestötoimintaan. Nuorten Agenda2030 -ryhmän lisäksi teen viestintää Suomen YK-nuorten hallituksessa. Kestävä kehitys ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat minulle tärkeitä teemoja ja olen iloinen voidessani vaikuttaa näihin asioihin järjestötoiminnan kautta. Nuorten Agenda 2030 -ryhmä on onnistunut nostamaan profiiliaan valtavasti viime aikoina kovan työn tuloksena. Nuorten ääni kuullaan jo paremmin, mutta se on vielä saatava tehoamaan!

Instagram: @karajanico

 

MATIAS MÄKIRANTA, 17, LEMPÄÄLÄ / TAMPERE

MATIAS MÄKIRANTA, 17, LEMPÄÄLÄ / TAMPERE

Olen yrittäjä, freelance-toimittaja ja lukiolainen Pirkanmaalta. Toimin tällä hetkellä Nuorten Agenda 2030 -ryhmän lisäksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton 1. varapuheenjohtajana ja aktiivina  Euroopan nuorten parlamentissa. Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja talouspolitiikka ovat itseäni kiinnostavia aiheita. Mielestäni nykyinen poliittinen päätöksenteko on epäoikeudenmukaista nuorten ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. Suurten ongelmien kuten ilmastonmuutoksen, ikääntymisen ja eriarvoistumiskehityksen sijasta keskitytään ehkäisemään lyhyen aikavälin haittoja, mikä tarkoittaa sitä että suuret uudistukset jäävät ennen pitkää tulevien sukupolvien harteille. 

Twitter/Instagram: @matiasmakiranta  

MIRNA AHO, 27, HELSINKI

MIRNA AHO, 27, HELSINKI

Työskentelen Kirkon Ulkomaanavulla naisten oikeuksia, koulutusta ja yrittäjyyttä globaalissa etelässä edistävän Naisten Pankin yhteyspäällikkönä. Lisäksi viimeistelen viestinnän maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa. Asun nykyään Helsingissä, mutta sydämeltäni olen paljasjalkainen Jyväskyläläinen. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten voimme yhdistää rauhan ja turvallisuuden kysymykset kestävään kehitykseen. Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että nuorista ja naisista tulee vakiokalustoa rauhanrakennusprosesseissa ympäri maailman. Feministinä myös tasa-arvokysymykset ovat lähellä sydäntäni. 

Twitter: @MirnaAho

 

EMMA KORPI, 19, YLITORNIO

EMMA KORPI, 19, YLITORNIO

Olen Emma Korpi, 18-vuotias nuori Ylitorniolta ja valmistun lukiosta tämän vuoden keväällä. Vaikutan Ylitornion nuorisovaltuuston puheenjohtajana sekä poliittisessa nuorisojärjestössä. Minulle tärkein kestävän kehityksen tavoite on numero 13 eli ilmastotekoja, sillä kaikkien maiden tulisi tehdä enemmän töitä ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen. Haluaisin, että vuoden päästä ryhmä on vielä näkyvämpi ja saanut aikaan konkreettisia asioita, kuten vienyt viime kaudella ideoitua Tulevien sukupolvien valtuutettua eteenpäin. Halusin hakea ryhmään uudelle kaudelle, sillä ryhmän kautta viime vuonna saamani kokemukset olivat huikeita ja uskon, että tänä vuonna saamme aikaan vielä enemmän!

JONNA KÖNKKÖLÄ, 17, JYVÄSKYLÄ

JONNA KÖNKKÖLÄ, 17, JYVÄSKYLÄ

Hei, olen Jonna Könkkölä, 17- vuotias lukiolainen Jyväskylästä. Vaikutan koulussamme opiskelijakunnanhallituksessa sekä kaupunkiorganisaatioomme nuorisovaltuuston kautta. Kestävän kehityksen tavoitteissa minulle erityisen tärkeää on vakaa elinympäristö, joka edellyttää muunmuassa puhdasta luontoa, koulutuksen tärkeää asemaa jatkossakin sekä tasa-arvoa kaikkien ihmisten välille. Toivon, että vuoden aikana ryhmä löytää ratkaisuja sekä konkreettisia tekoja, joilla pääsee lähemmäksi kestävän kehityksen tavoitteita.

Instagram: @jonnaiida

RASMUS KARELL, 26, ESPOO

RASMUS KARELL, 26, ESPOO

Olen Rasmus Karell, 26-vuotias diplomi-insinööri pääkaupunkiseudulta. Olen juuri valmistunut Aalto-yliopistosta, jossa opiskelin energiatekniikkaa. Työskentelen tällä hetkellä Fortumilla suunnitteluinsinöörinä. Kestävän kehityksen tavoitteista ilmastonmuutos on minulle läheisin. Se on yksi aikamme vakavimpia uhkia, ja tähän asti tehdyt toimet sen hidastamiseksi ovat olleet täysin riittämättömiä. Toisaalta kaikki Agenda2030:n tavoitteet ovat tärkeitä ja ne liittyvät ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Seuraavan vuoden aikana ryhmämme tulee osallistumaan aktiivisesti keskusteluun kestävästä kehityksestä ja sparraamaan päättäjiä tekemään järkeviä päätöksiä pitkällä tähtäimellä.

 

KUURA JANHUNEN, 19, HELSINKI

KUURA JANHUNEN, 19, HELSINKI

Olen Ressun lukion abiturientti ja toiminut lukiossani aktiivisesti kestävän kehityksen teemojen parissa muun muassa lukion ympäristöryhmän puheenjohtajana. Nuorten Agendan riveissä olin jo ensimmäisellä kaudella, ja on ollut ilo huomata, miten kestävää kehitystä mietitään yhä enemmän nuorten näkökulmasta ja nuorten voimin. Kestävän kehityksen tavoitteista minua kiinnostavat etenkin ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja ilmastonmuutoksen liittyvät kysymykset. Kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät kaikki vahvasti toisiinsa, eikä nykyhetken tai tulevaisuuden haasteisiin ole yksinkertaisia ratkaisuja. Tavoitteenani on valmistua diplomi-insinööriksi ja tulevaisuudessa osallistua ongelmanratkaisuun niin konkreettisin keinoin kuin päätöksenteonkin kautta. Haaveeni on, että nuoret saavat yhä enemmän luotettavaa tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista ja ajankohtaisista ongelmista sekä keinoja osallistua päätöksentekoon. Toivon, että ryhmän toiminta osoittaa, mitä yhteistyöllä, tavoitteella ja asenteella voi saada aikaiseksi.

Twitter: @kuurjanhunen

ROOSA LAAKSO, 20, HYVINKÄÄ

ROOSA LAAKSO, 20, HYVINKÄÄ

Olen Roosa Laakso, 20-vuotias ilmastoaktivisti Hyvinkäältä. Vaikutan Hyvinkään kunnallispolitiikassa vihreiden 2. varakaupunginvaltuutettuna sekä opetuslautakunnan varajäsenenä. Lisäksi vedän vihreiden nuorten toimintaryhmää Hyvinkäällä. Haen opiskelemaan keväällä Helsingin yliopistoon ympäristö – ja elintarviketaloutta, sillä haluan olla mukana edistämässä kestävää elämäntapaa ruoantuotannossa ja kulutuksessa. Haluan olla mukana lobbaamassa Meidän Ilmasto2030 -julkilausumaa Suomen seuraavaksi hallitusohjelmaksi.

Instagram: @roosamariasofia

Twitter: laakso_roosa

LAURA FAGERLUND, 24, ÅBO

LAURA FAGERLUND, 24, ÅBO

Mitt namn är Laura Fagerlund. Jag är 24 år och studerar statskunskap vid Åbo Akademi i Åbo. Jag har varit medlem i Ungas Agenda2030-grupp sedan mars 2018. Jag ansökte om medlemsskap eftersom jag vill delta i implementeringen av en hållbar utveckling i Finland, samtidigt som jag tycker det är oerhört viktigt att ungas röster hörs i beslutsfattandet. Jag är speciellt intresserad av frågor som rör klimatförändringen, jämlikhet och hållbar produktion och konsumtion. Som medlem i Ungas Agenda2030-grupp har jag deltagit i paneler och hjälpt till med planeringen och utförandet av ungas klimattoppmöte 2019. Det bästa har ändå varit att få lära känna gruppens inspirerande och drivna medlemmar!

Twitter: @laurafagerlund

AINO MIIKKI, 19, HELSINKI

AINO MIIKKI, 19, HELSINKI

 Olen Aino Miikki, 19-vuotias Imatralta Helsinkiin muuttanut taloustieteen opiskelija Helsingin yliopistosta. Toimin nyt toista vuotta Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsenenä. Olen ryhmän lisäksi aktiivisesti vaikuttamassa yliopistoni ylioppilaskunnan edustajistossa, järjestöissä sekä vihreissä nuorissa. Olen kiinnostunut erityisesti koulutuspolitiikasta ja siitä, miten koulutuspolitiikkaa ja Agenda2030 -tavoitteita voidaan yhdistää käytännössä. Toivottavasti vuoden päästä olemme saaneet lobattua tulevien sukupolvien valtuutetun ideaa, sekä vaikuttaneet aktiivisesti nuorten osallisuuteen ja tietämykseen kestävän kehityksen tavoitteista. Toivon myös, että onnistumme tuomaan näitä tavoitteita lähemmäs ihmisten arkipäivää.

Twitter: @ainomiikki 

SARA NYMAN, 19, PÖYTYÄ

SARA NYMAN, 19, PÖYTYÄ

Olen Sara Nyman, 19-vuotias lukion jälkeistä välivuotta viettävä järjestöaktiivi Pöytyältä, Varsinais-Suomesta. Tämän ryhmän lisäksi olen mukana mm. Suomen YK-nuorten hallituksessa ja Vihreiden nuorten toiminnassa. Muuten aika kuluu kirjoja lukien, valokuvaten ja teattereissa. Agenda2030-tavoitteista minulle kolme tärkeintä ovat hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo ja teot ilmastonmuutosta vastaan. Nyt on viimeiset hetket ryhtyä todellisiin toimiin maapallon pelastamiseksi ilmastonmuutokselta. Elinkelpoinen maapallo on perusta kaikille muille tavoitteille. Koulutuksen avulla taas taataan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassamme. Koulutus kuuluu kaikille! Feministinä en voi myöskään olla mainitsematta sukupuolten välistä tasa-arvo, ainut tapa toimia tulevaisuuden maailmassa on ymmärtää kaikille sukupuolille kuuluvat samat oikeudet ja mahdollisuudet. Toivon nuortenryhmän olevan yksi merkittävimmistä Suomen kestävän kehityksen politiikan tekijöistä ja vaikuttajista. Ne päätökset, jotka nyt tehdään tulevaisuutta varten, ovat myöhemmin meidän nykyhetkemme.

Instagram: @bysaramaria

 

SUVI HILTUNEN, 20, ESPOO

SUVI HILTUNEN, 20, ESPOO

Nimeni on Suvi Hiltunen, olen 20-vuotias espoolainen, mutta alunperin kotoisin Kirkkonummelta. Opiskelen ensimmäistä vuotta kauneudenhoitoalan AMK-tutkintoa eli estenomiksi Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella. Vaikka Agenda2030:n kaikkien tavoitteiden yhteys ja riippuvuus toisistaan on tullut selvästi esille ryhmän toimikauden aikana, kiinnostavat minua erityisesti ilmastoasiat, tasa-arvo, koulutus sekä kestävä tuotanto ja kulutus. Tulevaisuudessa haluaisin edistää kosmetiikka-alan ympäristöystävällisyyttä ja esimerkiksi toimia yritys- ja yhteiskuntavastuun kokonaisvaltaisemman huomioonottamisen puolesta. Meidän Ilmasto2030 -kokous oli hurjan opettavainen sekä palkitseva kokemus, järjestötoiminnan ja omien vaikutusmahdollisuuksien tärkeys konkretisoitui toivottavasti yhtä paljon kokoukseen osallistuneille nuorille kuin minulle itselleni. Näen ryhmän tulevaisuuden hyvin positiivisena ja odotan innolla, mitä vielä saamme aikaan!

Instagram: @photosbysuvi

ULRIIKKA MYÖHÄNEN, 27, JYVÄSKYLÄ

ULRIIKKA MYÖHÄNEN, 27, JYVÄSKYLÄ

Moi! Olen Ulriikka, 27-vuotias toimittaja. Olen kotoisin Pohjois-Savosta ja opiskellut Keski-Suomesssa. Kestävään kehitykseen olen uppoutunut erityisesti järjestöpuolella. Sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden teemat ovat minulle erityisen tärkeitä. Aloitin Nuorten Agenda -ryhmässä vuonna 2018, ja ensimmäinen vuosi oli todella kiinnostava: teimme upean ponnistuksen muun muassa ilmastokokuksen ja ilmastoa koskevan julkilausuman parissa. Nuoret ovat aktiivisia toimijoita yhteiskunnassamme. Meitä pitää kuunnella, mutta sitäkin tärkeämpää on, että me todella näymme kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja olemme mukana kaikessa päätöksenteossa.

Twitter: @UlriikkaMyhnen
Instagram: @indianau_
ALEKSANTERI KEKONEN, 18, OULU

ALEKSANTERI KEKONEN, 18, OULU

Olen Aleksanteri Kekonen ja opiskelen Oulun Lyseon lukion IB-linjalla. Asun ja vaikutan Oulussa. Minulle tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteet ovat 4. tavoite ja 5. tavoite, koska koen, että kaikille saatavilla olevalla laadukkaalla koulutuksella luodaan parempi maailma, jossa myös sukupuolien tasa-arvo toteutuu. Haluan, että ryhmä on vuoden jälkeen entisestään lisännyt suuren yleisön tietoisuutta Agenda2030 -tavoitteista ja niiden tärkeydestä ihmiskunnalle.

Twitter: @AKekonen

Instagram: @kekonenaleksanteri

Ensimmäisen kauden kokoonpano

Matias Mäkiranta (pj.)

Sonja Huttunen (vpj.)

Antti Korpelainen (vpj.)

Kuura Janhunen (sihteeri ja viestintävastaava)

Aino Miikki

Aleksanteri Kekonen

Emma Korpi

Heta Heiskanen

Jasmine Nedergård

Kalle Pekka Hietala

Katariina Räikkönen

Mirna Aho

Rasmus Karell

Tiina Strand

Veera Alahuhta

Share This