Nuorten Agenda2030-ryhmä perustettiin keväällä 2017 pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Toimikunta näki tarpeelliseksi lisätä nuorten osallistumista Agenda2030:n suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla, mikä johti ajatukseen tarjota toimintamahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: toimia kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistua näiden tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa.

Ryhmässä on 20 eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevaa jäsentä, jotka ovat iältään 16-28-vuotiaita. Suomalainen nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssi auttoi avoimella hakuprosessilla ryhmän jäsenten löytämisessä. Nuorten ryhmä on kutsuttu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin ministeriöissä, ja se osallistuu työpajoihin, keskusteluihin ja kestävän kehityksen tapahtumiin. Ryhmän jäsenet toimivat ideoiden puolestapuhujina ja kasvattajina omalla alueellaan, järjestössä, koulussa tai työpaikalla ja osallistuvat tavoitteista käytävään vuoropuheluun ja keskusteluun kansallisissa yhteyksissä.

Ryhmän ensimmäinen kausi oli 4/2017-4/2018, toinen kausi 3/2018-3/2019 ja kolmas on 2/2019-12/2019. Yli kolmasosa ensimmäisen kauden nuorista halusi jatkaa toiselle kaudelle. Alla ryhmän jäsenten esittelyt ja vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuka olet ja mitä teet?
  2. Missä päin Suomea vaikutat?
  3. Mikä kestävän kehityksen tavoite on erityisen läheinen sinulle?
  4. Mitä haluaisit että vuoden päästä ryhmä on saanut aikaan / tehnyt?

Ryhmän puheenjohtaja, Siiri Mäkelä, 27, HSiiri Mäkeläelsinki

Olen ekonomi ja ympäristötietelijä. Tällä hetkellä työskentelen Suomen 4H-liitossa Helsingissä ja olen mukana Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toiminnassa. Vaikkakin kaikki kestävän kehityksen tavoitteet verkottuvat  yhteen, minua kiinnostavat erityisesti ilmastoasiat, sukupuolten välisen tasa-arvon ja kestävän kehityksen suhde sekä vastuullisen tuotannon ja kulutuksen kysymykset. Olen koulutuksessani ja työssäni perehtynyt erityisesti ilmasto-, ja maatalouspolitiikkaan sekä kestävään ruokajärjestelmään. Toivoisin, että nuorten ryhmämme nostaisi kyseisiä aiheita esille ja vaatisi myös radikaaleilta tuntuvia toimenpiteitä. Koen, että radikaalit ongelmat vaativat radikaaleja ratkaisuja. Toivon myös, että saamme entistä vahvemmin tuotua nuorten äänen mukaan kestävän kehityksen keskusteluun.

Twitter: @simakela

Varapuheenjohtaja Sokorey Mohamed, 18, LieksaSokorey Mohamed

Sokorey Mohamed, 18, Lieksasta. Opiskelen Lieksan lukiossa, jossa toimin myös opiskelijakunnan hallituksessa. Vaikutan Lieksan nuorisovaltuustossa, jossa toimin varapuheenjohtajana. Olen myös mukana Pohjois-Karjalan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa. Koulutuspolitiikkaan olen vaikuttanut Suomen lukiolaisten liitossa niin valtakunnan tasolla kuin Itä-Suomen alueellakin. pakolaistaustaisena rauha ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on minulle tärkeitä arvoja, joita haluan edistää nuorten agenda 2030-ryhmässä.Kestävän kehityksen tavoitteista minulle läheisempiä ovat myös nuorten osallisuus ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristökysymykset ovat myös lähellä sydäntäni.

Instagram: @sokorta2

Varapuheenjohtaja Lauri-Adam Korvenmaa, 27, HelsinkiLauri Korvenmaa

Olen 27-vuotias käytännöllisen filosofian opiskelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Helsingistä.  Ympäristöliikkeessä olen ollut mukana 7 vuoden ajan, toimien niin järjestöissä, puoluepolitiikassa kuin vapaasti toisten maailman tilasta huolestuneiden kansalaisten kanssa. Tällä hetkellä toimin muun muassa Suomen YK-liiton hallituksessa ja erilaisissa poliittisissa luottamustehtävissä Vihreissä.

Kestävän yhteiskunnan rakentamisessa pidän erityisen tärkeänä sitä, että emme ajattelisi ekologista ja sosiaalista kestävyyttä erillisinä kokonaisuuksina, vaan muistaisimme kestävän yhteiskunnan edellyttävän laajaa kulttuurista murrosta kohti toisenlaista elämäntapaa. Erityisen tärkeä minulle on kestävän kehityksen tavoite 16, sillä ilman yhteiskunnallista vakautta emme voi turvata kestävää tulevaisuutta. Toivoisin, että ryhmänä onnistuisimme viestimään nuorille ajatusta, että he voivat itse aktiivisina toimijoina osallistua kestävyyden tuottamiseen oman näköisillä tavoilla. Kestävä kehitys tarvitsee meitä kaikkia taustasta ja iästä riippumatta!

Twitter: @LauriKorvenmaa

Yhteyshenkilö ministeriöön, Riina Pursiainen, 25, TurkuRiina Pursiainen

Olen Riina Pursiainen, 25-vuotias Agenda2030 -innostuja. Kirjoitin graduni Agenda2030 neuvotteluista ja siitä lähtien olen yrittänyt uittaa sormiani ja varpaitani niin Suomen omaan, kuin globaaliin toimeenpanoon. Helsinkiläistyin vuosi sitten valmistuessani Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi, mutta syntyperältäni olen aito lahtelainen. Itselle tärkeintä kestävän kehityksen tavoitetta kysyttäessä, on aina muistettava sanoa, että Agenda2030 on luonteeltaan holistisen ja kaikki tavoitteet ovat samanarvoisia. Nyt kun se on sanottu, nostaisin itselle rakkaimmiksi tavoitteiksi eriarvoisuuden poiston (10) ja veden ja sanitaation (6). Molemmat aika perustavanlaatuisia mutta ah nii monisyisiä asioita. Vuoden päästä Nuorten Agenda -ryhmä on vakiokalustoa Suomen kansallisessa toimeenpanossa, eikä kenellekään tule enää mieleenkään kyseenalaistaa nuorten mukana olemista. Otamme aktiivisesti kantaa Suomen toimintoihin emmekä pelkää esittää kriittisiäkin kannanottoja tarpeen vaatiessa.

Twitter: @PursiainenRiina

Viestintävastaava Sofia Savonen, 22, Loimaa /AberdeenSofia Savonen

Olen vuonna 1995 syntynyt, Loimaalta kotoisin oleva politiikan ja kansainvälisten suhteiden opiskelija Aberdeenin yliopistossa, Skotlannissa. Vaikka asun lukukausien aikana Iso-Britanniassa, olen edelleen aktiivinen partiolainen niin Suomessa kuin ulkomailla partion kansainvälisessä kattojärjestössä WOSMissa, jossa toimin muun muassa ulkosuhde-edustajana EU:n jäsennellyssä vuoropuhelussa, jossa tuodaan nuoria ja nuorten näkemyksiä päättäjien kuuluviin, sekä rauhankasvatusta eurooppalaisessa partiossa tukevassa Messengers of Peace -komiteassa. Itselleni lähimpänä sydäntä olevat tavoitteet koskevat eriarvoisuuden, epäoikeudenmukaisuuden sekä epätasa-arvon kitkemistä, näen ne eräinä tehokkaimmista tavoista edistää rauhaa. Myös luonto ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ovat minulle tärkeitä, ja erityisesti vesistöjen suojelu sekä vastuullinen kulutus ja tuotanto ovat minulle läheisiä tavoitteita. Toivoisin että vuoden päästä yhä useampi nuori tietäisi mitä Agenda 2030 -tavoitteet ovat, mitä ne sisältävät, ja miten jokainen voi edistää niitä ihan arkisillakin teoilla.

Twitter: @SofiaSavonen

Viestintävastaava Nico Käräjäoja, 22, JyväskyläNico Käräjäoja

Olen politiikan tutkimuksen maisterivaiheen opiskelija Jyväskylästä. Opiskelun ohella harrastan järjestötoimintaa. Toimin Jyväskylän YK-yhdistyksessä kolmatta vuotta – tänä vuonna puheenjohtajan roolissa. Ihmisoikeudet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat minulle tärkeitä teemoja ja siksi olen iloinen voidessani vaikuttaa näihin asioihin järjestötoiminnan kautta. Minulla on myös taustaa YK-nuorissa ja toimin tänäkin vuonna heidän työryhmissään. Asun ja vaikutan pääasiassa Jyväskylässä, mutta olen kotoisin pohjoisemmasta, Oulusta. Verkostoni ovat rakentuneet suurilta osin järjestötoiminnan kautta, joten tunnen aktiivisia ihmisiä ympäri Suomen. Jyväskylä, Helsinki ja Oulu nousevat kuitenkin alueina selkeästi esiin. Minulle erityisen läheinen tavoite on numero viisi eli sukupuolten välinen tasa-arvo. Mielestäni ihmiskunta ei käytä puoltakaan kaikesta potentiaalistaan niin kauan, kun miesten ja naisten oikeudet ja mahdollisuudet eivät ole samalla tasolla. Kestävä kehityskin on yhteistyötä kaikkien sukupuolten kesken. Haluaisin, että Nuorten Agenda 2030 -ryhmä on onnistunut lisäämään näkyvyyttään jatkamalla edellisen porukan aloittamaa hyvää työtä. Lisäksi vuoden päästä olemme lisänneet vaikuttavuuttamme osana kestävän kehityksen kansallista toimeenpanoa ja roolimme tunnustetaan yhä vahvemmin.

Mirna Aho, 26, HelsinkiMirna Aho

Moikka! Olen Mirna Aho, 26 vuotta ja työskentelen Naisten Pankilla koordinaattorina. Lisäksi opiskelen viestintää Jyväskylän yliopistossa ja kirjoitan tällä hetkellä graduani. Olen kotoisin Jyväskylästä, mutta tieni on muutaman ulkomailla vietetyn ajanjakson jälkeen vienyt Helsinkiin. Toimin aktiivisesti eri nuorisojärjestöissä kuten esimerkiksi Suomen YK-nuorissa. Kestävän kehityksen tavoitteista minulle on erityisen läheinen tavoite numero 16 ja haluankin tehdä töitä erityisesti sen puolesta, että nuoret ja naiset tulee otettaisiin mukaan päätöksenteko- ja rauhanrakennusprosesseihin. Odotan innolla tulevaa vuotta!

Matias Mäkiranta, 16, Lempäälä / Tampere Matias Mäkiranta

Olen Matias Mäkiranta, yrittäjä, freelance-toimittaja ja lukiolainen Pirkanmaalta. Toimin tällä hetkellä Lempäälän nuorisovaltuuston puheenjohtajana, Nuva ry:n Pirkanmaan piirin varapuheenjohtajana ja Tampereen vihreiden nuorten hallituksessa. Verkostoni rakentuvat näiden yhdistysten, toimittajan työn ja Euroopan nuorten parlamentin ympärille. Olen kotoisin Lempäälästä, mutta asun nykyään myös isäni luona Tampereen Kalevassa. Opiskelen Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linjalla. Minua kiinnostavat paljon ympäristö- ja talousasiat: mielestäni yksi ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä liittyy talouskasvuun, joka on tällä hetkellä kestämätöntä. Kasvua tulisi pystyä luomaan vihreällä teknologialla ja aineettomilla hyödykkeillä fossiilisten sijaan. Yksittäistä kestävän kehityksen tavoitetta on vaikea valita, mutta ainakin 7,8,12 ja 13 ovat kiinnostavia.Tulevat sukupolvet tekevät kestävämpiä päätöksiä, minkä takia heidän mukaansa ottaminen päätöksentekoon on erityisen tärkeää. Toivon, että vuoden aikana Nuorten Agenda saa vietyä Tulevien sukupolvien valtuutetun ideaa eteenpäin ja saamaan ideansa taakse entistä vaikutusvaltaisampia tekijöitä. Vuoden aikana toivoisin myös, että ryhmä ottaa vahvasti kantaa ilmastopolitiikkaan ja saa kannalleen näkyvyyttä valtakunnallisessa mediassa.

Twitter: @MatiasMakiranta

Emma Korpi, 18, YlitornioEmma Korpi

Olen Emma Korpi, 18-vuotias nuori Ylitorniolta ja valmistun lukiosta tämän vuoden keväällä. Vaikutan Ylitornion nuorisovaltuuston puheenjohtajana sekä poliittisessa nuorisojärjestössä. Minulle tärkein kestävän kehityksen tavoite on numero 13 eli ilmastotekoja, sillä kaikkien maiden tulisi tehdä enemmän töitä ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen. Haluaisin, että vuoden päästä ryhmä on vielä näkyvämpi ja saanut aikaan konkreettisia asioita, kuten vienyt viime kaudella ideoitua Tulevien sukupolvien valtuutettua eteenpäin. Halusin hakea ryhmään uudelle kaudelle, sillä ryhmän kautta viime vuonna saamani kokemukset olivat huikeita ja uskon, että tänä vuonna saamme aikaan vielä enemmän!

Rasmus Karell, 25, EspooRasmus Karell

Olen Rasmus Karell, 25-vuotias opiskelija pääkaupunkiseudulta. Olen juuri valmistumassa Aalto-yliopistosta energiatekniikan diplomi-insinööriksi. Sivuaineena luin tietotekniikkaa. Työskentelen Fortumilla, jossa tämänhetkiset tehtäväni ovat yhdistelmä energia-alan suunnittelutehtäviä ja softakehitystä.

Kestävän kehityksen tavoitteista ilmastonmuutos on minulle läheisin. Se on yksi aikamme vakavimpia uhkia ja tähän asti tehdyt toimet sen hidastamiseksi ovat olleet täysin riittämättömiä. Erityisesti minua kiinnostaa energiantuotanto, muodostaahan se suurimman osan kaikista päästöistä. Toisaalta kaikki Agenda2030 tavoitteet ovat tärkeitä ja ne liittyvät ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Seuraavan vuoden aikana ryhmämme tulee osallistumaan aktiivisesti keskusteluun kestävästä kehityksestä ja sparraamaan päättäjiä tekemään järkeviä päätöksiä pitkällä tähtäimellä. Levitämme tietoa keinoista, joilla kestävän kehityksen tavoitteita voidaan edistää ja ennen kaikkea innostamme ihmisiä osallistumaan näihin koko maapallon yhteisiin talkoisiin!

Kuura Janhunen, 18, Mäntsälä/HelsinkiKuura Janhunen

Olen helsinkiläisen Ressun lukion opiskelija ja toimin lukiossani aktiivisesti kestävän kehityksen teemojen parissa, aikaisemmin lukion ympäristöryhmän puheenjohtajana ja nyt jäsenenä. Nuorten Agendan riveissä aloitan toisen kauden, ja mielestäni olisi hienoa haastaa viime vuoden saavutukset ja kohdata ryhmänä uusia teemoja ja näkökulmia. Kestävän kehityksen tavoitteista minuun purevat etenkin ihmisoikeuksiin, ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuteen liittyvät aiheet, mm. 4, 11, 13 ja 16. Translaki, Sitoumus2050 ja kulttuurien tasa-arvo ovat ajankohtaisia mielenkiinnonkohteitani.

Twitter: @kuurjanhunen

Jonna Könkkölä, 16, JyväskyläJonna Könkkölä

Hei, olen Jonna Könkkölä, 16- vuotias lukiolainen Jyväskylästä. Vaikutan koulussamme opiskelijakunnanhallituksessa sekä kaupunkiorganisaatioomme nuorisovaltuuston kautta. Kestävän kehityksen tavoitteissa minulle erityisen tärkeää on vakaa elinympäristö, joka edellyttää muunmuassa puhdasta luontoa, koulutuksen tärkeää asemaa jatkossakin sekä tasa-arvoa kaikkien ihmisten välille. Toivon, että vuoden aikana ryhmä löytää ratkaisuja sekä konkreettisia tekoja, joilla pääsee lähemmäksi kestävän kehityksen tavoitteita.

Instagram: @jonnaiida

Laura Fagerlund, 23, Från Hangö, bor i ÅboLaura Fagerlund

Jag är en 23-årig tjej som studerar statskunskap vid Åbo Akademi i Åbo. Jag är intresserad av hållbar utveckling, speciellt vad gäller miljö och jämlikhet. Jag kommer från Hangö, men bor och studerar i Åbo just nu. Jag har också många vänner i Helsingfors-området. Jag tycker SDG 12 om hållbar konsumtion och produktion är speciellt viktig, då målet känns ”nära” för den enskilda individen och är en utmaning Norden måste jobba på. Jag hoppas att alla finländska ungdomar vet vad Nuorten Agenda 2030 är, och känner att det finns verkliga påverkningsmöjligheter och utrymmen att diskutera på.

Twitter: @laurafagerlund

Nitin Sood, 28, HelsinkiNitin Sood

Nimeni on Nitin ja tällä hetkellä työskentelen eduskunnassa kansanedustajan avustajana. Asun rakkaassa Helsingissä, mutta olen viime vuosina asunut maailman eri kolkissa. Helsinki on kuitenkin kaikkein rakkain, joten palasin seitsemän vuoden ulkomaan oleskelun jälkeen takaisin tänne. Eniten haluaisin korostaa Agenda 2030:n ihmisoikeusperustaisuutta ja tuoda esille eriarvoisuuden sekä yhdenvertaisuutta koskevat asiat. Minulle on tärkeätä lisäksi lisätä tietoisuutta Agenda 2030:sta ja kuinka sitä erilaiset järjestöt voivat käyttää vaikuttamistyössään muussakin asiayhteydessä kuin kehitysyhteistyöpolitiikassa. On ilo olla mukana tekemässä maailmasta parempaa paikkaa ryhmän avulla!

Twitter: @nnsood

Roosa Laakso, 19, HyvinkääRoosa Laakso

Olen Roosa Laakso, 19-vuotias järjestöaktiivi Hyvinkäältä. Vaikutan Hyvinkään kunnallispolitiikassa Vihreiden 2.varakaupunginvaltuutettuna sekä opetuslautakunnan varajäsenenä. Lisäksi kuulun Euroopan nuorisoparlamenttiin, toimin lukioni oppilaskunnan puheenjohtajana ja vedän Vihreiden Nuorten toimintaryhmää Hyvinkäällä. Kestävän kehityksen tavoitteista erityisen lähellä sydäntäni on edistää kestävää elämäntapaa ruoan- ja energiantuotannossa. Haluaisin, että Nuorten Agenda pääsee kirittämään hallitusta tekemään rohkeita uudistuksia energiasektorilla  ja toimimaan edelläkävijänä puhtaan energiantuotannon mallimaana. Lisäksi haluan nostaa nuorten tietoisuutta omista konkreettisista kulutusvalinnoista ja teoista sekä tuoda esiin kestävän kulutuksen vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Instagram: @roosamariasofia

Sara Nyman, 18, Pöytyä (Varsinais-Suomi)Sara Nyman

Olen Sara Nyman, 18-vuotias abi Pöytyältä. Olen aktiivisesti mukana Vihreiden nuorten toiminnassa, tänä vuonna mm. Turun vihreiden nuorten hallituksessa. Muuten aika kuluu kirjoja lukien, isostoiminnassa ja teatterissa, sekä satunnaisesti myös muutaman muun järjestön tapahtumissa. Agenda2030-tavoitteista minulle kolme tärkeintä ovat hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo ja teot ilmastonmuutosta vastaan. Nyt on viimeiset hetket ryhtyä todellisiin toimiin maapallon pelastamiseksi ilmastonmuutokselta. Elinkelpoinen maapallo on perusta kaikille muille tavoitteille. Koulutuksen avulla taas taataan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassamme. Koulutus kuuluu kaikille! Feministinä en voi myöskään olla mainitsematta sukupuolten välistä tasa-arvo, ainut tapa toimia tulevaisuuden maailmassa on ymmärtää kaikille sukupuolille kuuluvat samat oikeudet ja mahdollisuudet. Näen nuortenryhmässä potentiaalia nousta yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä Suomen kestävän kehityksen politiikkaan vaikuttajista. Ne päätökset, jotka nyt tehdään tulevaisuutta varten, ovat myöhemmin meidän nykyhetkemme.

Instagram: @bysaramaria

Suvi Hiltunen, 19, KirkkonummiSuvi Hiltunen

Olen Suvi Hiltunen, 19 -vuotias ja kotoisin Kirkkonummelta, jossa olen asunut koko ikäni. Opiskelen viimeistä vuotta Helsingin Kallion lukiossa ja valmistun ylioppilaaksi keväällä 2018. Haen jatko-opiskelemaan Laurea -ammattikorkeakouluun ja Helsingin yliopistoon. Vaikutan Helsingin YK-nuorten jäsenenä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kestävän kehityksen tavoitteista minulle tärkeimpiä ovat ilmastonmuuksen pysäyttäminen ja kestävä kulutus. Lisäksi haluaisin painottaa sukupuolten tasa-arvoa ja hyvää koulutusta. Näitä aiheita haluan käsitellä myös jatko-opinnoissani ja aikanaan työurallani. Haluaisin, että vuoden päästä Agenda2030 -ryhmä on saanut aikaan vilkasta keskustelua kestävän kehityksen tavoitteiden ympärillä, tuottanut mielenkiintoisia tapahtumia ajankohtaisista aiheista ja lisännyt tunnetta siitä, että nuorilla on valtaa vaikuttaa päätöksentekoon.

Instagram: @photosbysuvi

Aino Miikki, 18, imatraAino Miikki

Olen Aino Miikki, 18-vuotias abiturientti Imatralta. Toimin nyt toista vuotta Nuorten Agenda2030-ryhmän jäsenenä. Olen ryhmän lisäksi aktiivisesti vaikuttamassa Etelä-Karjalan politiikassa. Olen kiinnostunut erityisesti koulutuspolitiikasta ja siitä miten koulutuspolitiikkaa ja agendan tavoitteita voidaan yhdistää käytännössä. Toivottavasti vuoden päästä olemme saaneet lobattua tulevien sukupolvien valtuutetun ideaa, sekä vaikuttaneet aktiivisesti nuorten osallisuuteen ja tietämykseen agendan tavoitteista. Toivon myös että onnistumme tuomaan agendan tavoitteita lähemmäs ihmisten arkipäivää.

Twitter: @ainomiikki 

Aleksanteri kekonen, 17, ouluAleksanteri Kekonen

Olen Aleksanteri Kekonen ja opiskelen Oulun Lyseon lukion IB-linjalla. Asun ja vaikutan Oulussa. Minulle tärkeimmät kestävän kehityksen tavoitteet ovat 4. tavoite ja 5. tavoite, koska koen, että kaikille saatavilla olevalla laadukkaalla koulutuksella luodaan parempi maailma, jossa myös sukupuolien tasa-arvo toteutuu. Haluan, että ryhmä on vuoden jälkeen entisestään lisännyt suuren yleisön tietoisuutta Agenda2030 -tavoitteista ja niiden tärkeydestä ihmiskunnalle.

Twitter: @AKekonen / Instagram: @kekonenaleksanteri

Ulriikka Myöhänen, 25, JyväskyläUlriikka Myöhänen

Olen Ulriikka, toimittaja ja journalistiikan maisteriopiskelija Jyväskylästä. Olen alun perin kotoisin Pohjois-Savosta, mutta opiskelujeni tiimoilta olen jo pidemmän aikaa asunut täällä Keski-Suomessa. Järjestötaustani on Suomen YK-nuorissa ja Jyväskylän YK-yhdistyksessä. Järjestömaailmassa olen jo pidemmän aikaa ollut tekemisissä kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Minulle tärkeimmät tavoitteet ovat 5. sukupuolten tasa-arvo ja 16. rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Kirjoitan graduani rauhanjournalismista ja Lähi-idästä. Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta toimia osana Nuorten Agenda2030 -ryhmää. Toivon, että saamme tänä vuonna aikaiseksi paljon sekä valtakunnallisesti että paikallistasolla. Olen itse kasvanut maaseudulla ja mielestäni on tärkeää, että kestävän kehityksen sanoma tavoittaa myös pienempien paikkakuntien nuoret.

Twitter: @UlriikkaMyhnen / Instagram: @indianau_
Share This