Rasmus Karell – Päästövähennyksillä kova kiire

”Vaikka tällä hetkellä näyttää, että maapallon keskilämpötila tulee nousemaan selvästi yli kahdella asteella, ilmastonmuutos on vielä täysin mahdollista pysäyttää ennen kuin maapallosta tulee asuinkelvoton ja yhteiskuntamme romahtavat. Se vaatii kuitenkin enemmän kuin mitä Pariisin ilmastosopimukseen liittyen on luvattu tai mitä lupauksia kuultiin Bonnin ilmastokokouksessa.”

Heta-Elena Heiskanen — Rauha on kaunis teko

”Sovittelijan ei tarvitse kuitenkaan olla supersankari, joka ratkoo kiistan kun kiistan, vaan hän tukee, kyselee ja toimii tilanteen peilinä auttaen osapuolia etsimään yhdessä ratkaisuja.”

Emma Korpi – Nuorten Agenda2030 -ryhmä mukana valtakunnallisilla lukiopäivillä

”Työpajassamme oli molempina päivinä hyvä määrä osallistujia. Oli rohkaisevaa huomata, että kestävä kehitys koetaan tärkeänä ja kiinnostava aiheena. Roolien vaihto meidän nuorten ja yleensä äänessä olevien rehtorien ja opettajien välillä sujui hyvin ja suhtautuminen meihin oli positiivinen. Työpajan aikana syntyi hyvää keskustelua siitä, kuinka kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät käytännössä oppitunneilla ja kuultiin kannustavia esimerkkejä kestävästä toiminnasta lukioissa ympäri Suomea.”

Katariina Räikkönen – Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

”Mä oon luonnollisesti jutellut paljon muiden nuorten kanssa. Ja mä oon itseasiassa huomannut, että siinä miten nuoret ajattelevat tulevaisuudesta on toistuvia piirteitä. Ensinnäkin moni meistä haluaa ajatella optimistisesti tulevasta ja uskoa että he löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa, mutta nämäkään nuoret eivät uskoneet, että esimerkiksi ilmastonmuutos pystytään pysäyttämään. Ja ovat huolissaan, että yhteiskunnassa lisääntyy vastakkainasettelu ja konfliktit. Toiseksi, melkein kaikki luottavat tieteeseen ja teknologiaan ja siihen, että sen avulla keksitään kestäviä ratkaisuja.”

Tulevaisuuden puolesta -tapahtuma

”Tapahtuman avasi Nuorten Agenda2030 -ryhmän puhenjohtaja Matias Mäkiranta, sen jälkeen oli kansanedustaja Aila Paloniemen puheenvuoro. Tutkija Juha Kaskinen kertoi indikaattorin suunnittelusta Skypen kautta ja dokumentaristi John Webster avasi viestinnän keinoja kestävä kehitys -keskustelussa. Nuorten dialogeissa Iiris Suomela ja Antti Grönlund keskustelivat sosiaalisesta kestävästä kehityksestä, Rasmus Karell ja ja Emmi Venäläinen ilmastonmuutoksesta. Tämän jälkeen jakauduttiin kahteen ryhmään, joista toinen käsitteli kestävän kehityken indikaattoria ja toinen viestintää ja kestävää kehitystä. ”

Kannanotto Agenda 2030 -palautekeskusteluun: Tulevaisuus tarvitsee oman valtuutetun

”Esitämme, että Suomeen perustetaan tulevien sukupolvien valtuutetun tehtävä. Valtuutettu arvioi ja edistää tulevien sukupolvien oikeuksien toteutumista ja valvoo, että päätöksenteossa huomioidaan myös vielä syntymättömien ihmisten hyvinvointi. Tulevien sukupolvien valtuutettu seuraa, että päätöksenteon pitkän aikavälin vaikutukset ovat oikeudenmukaisia myös heille, jotka eivät niihin vielä voi vaikuttaa. Ilman valtuutettua tulevat sukupolvet on liian helppo sivuuttaa.”

Share This