Torstaina 7. maaliskuuta järjestetty pyöreän pöydän keskustelu kokosi kansanedustajia ja nuoria yhteen keskustelemaan naisten oikeuksista ja tasa-arvon toteutumisesta yhteiskunnan eri alueilla yli puolue- ja sukupolvirajojen.

Valtioneuvoston kanslian ja kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa toimiva Nuorten Agenda2030 -ryhmä järjesti nuorten ja päättäjien pyöreän pöydän keskustelun tasa-arvosta. Kansanedustajista keskusteluun osallistui Minja Koskela (vas.), Eeva Kalli (kesk.), Eva Biaudet (r.) sekä Inka Hopsu (vihr.). Aktiivisia tasa-arvoteemojen parissa vaikuttavia nuoria oli paikalla yhteensä 6 kappaletta: Helsingin YK-nuorista Emilia Luiro ja Suomen YK-nuorista Meeri Mäkinen ja Cristina Helmi sekä ilmastodelegaatti Hanna Höijer. Nuorten Agenda2030- ryhmää keskustelussa edustivat Rosa Ihalainen ja Shifa Abdi.

Nuoret keskustelivat kansanedustajien kanssa naisten ja tyttöjen oikeuksista sekä tasa-arvon haasteista. Keskustelussa nousi esiin muun muassa tasa-arvon toteutuminen ja haasteet politiikassa, työelämässä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta myös tasa-arvon tulevaisuusnäkökulmat, nuoret ja moninaisuuden tunnistaminen.

— Tasa-arvossa on lopulta kyse rakenteista: siitä, että rikotaan ahtaita normeja eikä pakoteta yksilöitä muotteihin, joihin he eivät sovi, kuvaili edustaja Koskela tasa-arvoa.

Keskustelussa kuultiin teemaan liittyviä alustuksia kansanedustajilta. Edustaja Kalli korosti alustuksessaan alueellista tasa-arvoa erityisesti koulutuksessa ja sotepalveluissa, kun taas edustaja Hopsu totesi alustuksessaan järkyttyneensä opiskelut aloittaessaan ammattialojen sukupuolittuneisuudessa sekä sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta.

— Kun puhui kokouksessa tyttömäisesti ohitettiin, joten täytyi käyttäytyä kuin miehet, totesi edustaja Biaudet puhuessaan naispoliitikon elämästä.

Nuoret korostivat puheissaan muun muassa systemaattisia rakenteellisia ongelmia esimerkiksi terveydenhuollossa ja edustuksellisuudessa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kokemusten perusteella naisoletetettujen tuli suoriutua samoista asioista paremmin kuin miesten, eikä heitä ei silti kohdeltu samalla tavalla.

Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsen Rosa Ihalainen korosti keskustelussa esimerkiksi perinteisesti naisten tautien lääketieteellisen tutkimuksen puutetta. Naiset kokevat vähättelyä kipujensa osalta esimerkiksi kuukautisiin liittyen, mikä voi johtaa hoidon riittämättömyyyteen ja viivästymiseen johtaen vakaviin seurauksiin naisten terveydelle.

Tilaisuuden juontajina toimivat Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäsenet Laura Hurskainen ja Jenni Halonen.

Tapahtuma koettiin mielekkääksi tavaksi käydä keskustelua päättäjien kanssa tasa-arvoaiheista. – Oli arvokasta kuulla nuorten kokemuksia tasa-arvosta. Dialogia nuorten ja päättäjien välillä tarvitaan jatkossakin, kansanedustajat päättivät.

Share This