Nuorten Agenda 2030

BlogiIlmastohuippari 2023

Mistä on kyse?

Nuorten Agenda 2030 perustettiin keväällä 2017 pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Toimikunta näki tarpeelliseksi lisätä nuorten osallistumista Agenda2030:n suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla, mikä johti ajatukseen tarjota toimintamahdollisuus nuorille, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Nuorten Agenda2030-ryhmällä on kaksi tavoitetta: toimia kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta ja osallistua näiden tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa.

p

Nuorten Agenda 2030

Nuorten Agenda 2030-ryhmään on valitaan vuosittain 12 jäsentä. Ryhmän jäsenet ovat 15-28-vuotiaita, ja he tekevät sekä ruohonjuuritason työtä että sparraavat päätöksentekijöitä kestävän kehityksen teemoista. Jäsenet osallistuvat myös omien järjestöjensä, taustaryhmiensä ja koulujensa kestävän kehityksen toimintaan sekä Kestävän kehityksen ja Kehityspoliittisen toimikunnan kokouksiin ja teemaan liittyviin tapahtumiin.

Kestävä talous, osa 5: Kohtuutalous, osa 2 – mistä siinä on kyse

Tässä blogisarjassa Vilho Nuorten Agenda2030 -ryhmästä kirjoittaa pohtivasti nykyisen talousjärjestelmän ongelmista ja niihin esitetyistä, astetta radikaalimmista ratkaisuista. Toisin sanoen ei jämähdetä nykyisen järjestelmän hienosäätöön, vaan esitellään sitä...

Mikä Agenda 2030?

Kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Se on mahdollista, jos huomioimme sekä ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat.

Nämä tavoitteet ovat universaaleja eli kuuluvat meille kaikille: valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille, sinulle ja minulle. Tavoitteet koskettavat kaikkia YK:n jäsenvaltioita, kun taas vuosituhattavoitteet koskettivat vain kehitysmaita. Tämä on siis meidän kaikkien agenda.

Huomion arvoista on, että kaikki tavoitteet ovat tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa. Toisin sanoen yhtä tavoitetta ei voi saavuttaa ilman toista ja niiden toteutumiseen tarvitaan niin valtioita, päättäjiä kuin kansalaisiakin.

Jokainen voi osallistua omilla valinnoillaan, levittämällä tietoa tavoitteista sekä vaatia päättäjiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta.

Julkilausuma julkaistiin ilmastokokouksessa

Nuorten Agenda 2030 järjesti yhteistyössä Sitran kanssa ilmastokokouksen 2.3.2019 Finlandia-talolla. Tapahtumassa julkaistiin useiden nuorisojärjestöjen yhdessä suunnittelema ilmastojulkilausuma.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Nuorten Agenda2030 -ryhmän lisäksi Plan International Suomi, WWF Nuoret, Eurooppanuoret, Nordic Ocean Watch Finland, Dodo ry, Suomen YK-nuoret, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen Sadankomitea ry, Spark Sustainability, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Changemaker, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, Suomen Lukiolaisten liitto, Nuorten ilmastodelegaatti, Allianssi ry, 4H-järjestö, Sosialidemokraattiset Nuoret ry ja RKP-nuoret – Svensk Ungdom.

info@nuortenagenda2030.fi