Nuorten Agenda2030 -ryhmän pyydetyn kommenttipuheenvuoron hallituksen yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanon ja rasismin vastaisen kampanjan
yhteydestä toimikunnan strategian toimeenpanoon piti Hanna Höijer toimikunnan kokouksessa 4.3.2024. Ryhmä julkaisee kommenttipuheenvuoron kansainvälisenä rasisminvastaisena päivänä 21.3.2024.

Hyvät toimikunnan jäsenet,

Konkretiaa. 

Konkretiaa, tekoja ja aitoja askeleita eteenpäin. Sitä Suomen nuoret ja  koko yhteiskuntamme  tältä hankkeelta ja kampanjalta kipeästi tarvitsevat.

Nuorten Agenda2030-ryhmä – eli meidän nuorten asiantuntijaelin – haluaa kiittää valtioneuvostoa ja kaikkia hanketta valmistelemassa olleita tahoja sen priorisoimisesta näinä kiireisinä aikoina. Uskon kaikkien tässä huoneessa olevien ymmärtävän tehokkaan yhdenvertaisuustyön elintärkeän merkityksen yhteiskunnassamme, ja tämä hanke sekä kampanja on ehdottomasti osoitus oikeasta suunnasta ja tahtotilasta. 

Haluamme kuitenkin muistuttaa kaikkia, että tämä on vasta ensimmäinen askel, jos sekään. Tästä kampanjasta ja hankkeesta ja niiden toimeenpanosta on tällä hetkellä vasta kunnianhimoisia suunnitelmia hienoilla sanoilla koristeltuina. Vaikka se on tärkeä ensi askel, se ei vielä anna meille mitään aihetta tuudittautua ajatuksen siitä, että olisimme tehneet osamme tai että olisimme lähelläkään maaliviivaa. Päinvastoin. 

Meidän tulee nyt viedä nämä suunnitelmat konkretian tasolle ja rohkaistua sitoutumaan entistä kunnianhimoisemmin niihin aitoihin tekoihin, joiden vuoro viimein on. Tekoihin, joiden ei tule rajoittua tähän toimeenpanohankkeeseen ja yksittäiseen kampanjaan. Tekoihin, joiden ei tule rajoittua vain rasismin vastaisuuteen, vaan aktiiviseen antirasismin edistämiseen yhteiskunnassamme.

Hyvät toimikunnan jäsenet, nuoret vaativat teiltä kokonaisvaltaista lähestymistapaa yhdenvertaisuuskysymyksiin. Kokonaisvaltaista, systemaattista lähestymistapaa joka ei rajoitu pelkästään yhdestä kohusta syntyneeseen yksittäiseen kampanjaan. Tässä mielessä arvostamme suuresti tätä toimenpidehanketta siinä, että se osallistaa niin montaa yhteiskunnallista toimijaa läpileikkaavasti. Nyt pyydämme teiltä tätä myös yhdenvertaisuustoimien toteutuksessa, hankkeen puitteissa sekä siitä eteenpäin.  

Haluan uskoa meidän, tässä huoneessa olevien ymmärtävän sosiaalisen kestävyyden merkityksen ja sen, miksi tätä hanketta käsitellään juuri kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa. Me nuoret elämme tämän hankkeen osaltaan muovaamassa yhteiskunnassa 20, 50, 70 vuoden päästä. Ja tämän takia meidän ääntämme ja näkemyksiämme on kuultava ja ne on otettava vakavasti. Meidän ryhmämme painottaa myös niiden nuorten äänten kuulemista, joilla ei ole samaa etuoikeutta kuin minulla ja muilla ryhmäläisillämme seistä täällä tänään puhumassa teille täällä Pikkuparlamentissa. Heidän, jotka kokevat sitä syrjintää ja rasismia, joita tällä hankkeella pyrimme yhdessä kitkemään. Uskomme vakaasti, että heidät tulee ottaa huomioon asiantuntijaraatia koottaessa. 

Toimeenpanon edetessä me pyydämme teitä kaikkia harrastamaan aktiivista ja aitoa arviointia hankkeen todellisesta vaikuttavuudesta, niin hallinto-, organisaatio- kuin myös yksilötasolla. Ja tässä arvioinnissa me vaadimme teitä kuuntelemaan  sen vaikuttavuuden avainsidosryhmiä – heitä, jotka tehottomasta yhdenvertaisuuspolitiikasta ensisijaisesti kärsivät. Kohdatkaa ihmisiä, haastakaa arvojanne ja asenteitanne, harrastakaa empatiaa kanssakansalaisianne kohtaan. Ja nähkää tämä hanke sekä kampanja vain yhtenä askeleena siinä työssä. 

Hyvät toimikunnan jäsenet, nuoret tukevat tämän hankkeen pohjustamaa työtä ja osallistuvat siihen omalta osaltaan. Me olemme avoimia konsultaatioille, keskusteluille ja kohtaamisille. Mutta ennen kaikkea, me aiomme tehdä todellisia, antirasistisia tekoja. Emme vuosikertomuksia varten tai täyttääksemme tälle yksittäiselle kampanjalle asetetut tavoitteet, vaan rakentaaksemme aidosti parempaa, tasavertaisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. 

Me odotamme teiltä kaikilta samaa, ja vielä enemmän, sillä teillä on sellaista valtaa nyt, jota meillä nuorilla tulee olemaan vasta myöhemmin. Vaadimme, että käytätte päätösvaltaanne ja teette aitoja toimia antirasismin edistämiseksi yhteiskunnassa, jotta meillä on tulevaisuudessa kaikille turvallinen ja avoin yhteiskunta vaalittavana sekä mahdollisuus keskittyä sen kestävään kehittämiseen.

Kiitos.

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen toimikunnan kokousmuistio 4.3.2024 (kestavakehitys.fi)

Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi / Rasismin vastainen päivä | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

Share This